Onze missie

Cowi, opgericht in 1993 is doorheen de jaren heen gespecialiseerd in de toelevering van de ambachtelijke ijssector. Door onze professionele aanpak trachten we het rendement bij onze klanten te onderbouwen. Synergie met leveranciers met wereldfaam, technisch advies, een aangepaste adequate logistiek en een gezond aankoopbeleid staan hiervoor garant.

Synergie met leveranciers met wereldfaam: Het ijsje dat we produceren staat centraal. Onze producten zijn slechts tools om dit te verwezenlijken. Het aanreiken van eigentijdse ideeën die ons helpen de consument aan te spreken en te overtuigen is van onmiskenbaar belang.  Onze Keywords:

  • aantrekkelijke presentatie
  • kwalitatief hoogstaand ijs, rekening houdend met de organoleptische wensen van de lokale consument
  • evenwichtige receptuur waardoor het ijs gedurende langere tijd zijn zelfde eigenschappen behoud
  • variatie in aanbod

Technisch advies: Ondersteuning op tal van vlakken:

  • opstellen van recepturen
  • advies rond ingrediënten, wetgeving terzake en etikettering
  • maken van ijstaarten
  • opmaak van een vitrine
  • ijscoupes, ijspralines, ...
  • assistentie bij (her-)opening

Aangepaste logistiek: Just-in-time is het sleutelwoord! Een uitgebreid eigen logistiek apparaat gecombineerd met vaste externe partners zorgen voor een optimale flexibiliteit doorheen de seizoenspieken. Bij Cowi bent u niet beperkt tot vaste leveringsdagen. Hoe warmer het buiten is, hoe frequenter en sneller we in uw buurt zijn.

Gezond aankoopbeleid: Ook al is het belang van grondstofprijzen van gering belang in een sector met een hoge toegevoegde waarde en is het procentueel aandeel van de grondstofkost gering in het resultaat, toch focussen we ook op dit punt en kiezen continu voor partners met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding. Doordat we continu focussen op sectoreigen thema's zijn we ook op vlak van aankoopprijzen een geprefereerde partner!