210605 meldingFAVV

Communicatie 12/06/21

Beste ijsbereiders,

 

Toch alvast even deze korte, doch heel belangrijke, melding tussendoor.

In onze vorige communicatie moesten wij jullie vragen om de opgenoemde producten even in te houden en niet meer te verkopen.

Wij mochten echter zonet via het FAVV vernemen dat er gebleken is, na verder onderzoek, dat er voor wat de voedselveiligheid betreft, geen enkel probleem is ( voor zover er zich in de afgewerkte producten niet méér dan 0,7 % van het betreffende product bevindt ).

Aangezien er in onze recepturen nooit meer dan 0,3 % gebruikt wordt, betekent dit dat jullie perfect de aan jullie geleverde producten opnieuw mogen verwerken en verkopen.

Om absolute zekerheid te hebben over de eventuele aanwezigheid van schadelijke stoffen , onderzoekt het FAVV momenteel alle producten van onze leverancier.

Daarom zijn wij voorlopig wél genoodzaakt om een voorlopig alternatieve oplossing te voorzien.

Uiteraard stellen wij alles in het werk opdat jullie geen , of zo weinig mogelijk, hinder van deze situatie zullen ondervinden.

 

Laat de zon maar schijnen…

x

Communicatie 5/6/21

Beste Ijsbereider,

 

Na een bijzonder moeilijke seizoenstart met vele intermenselijke confrontaties, moeten wij, met spijt in het hart, uw aandacht vragen voor een belangrijk probleem.

Wij werden zonet door Cargill ( een heel prominent bedrijf ) op de hoogte gebracht dat het mogelijk is dat er zich een te grote concentratie van een kankerverwekkende stof ( in enkele badges ) van de door hun geproduceerde producten zou bevinden.

Volgens hun berekeningen is het zo dat het – aangezien er zo een minieme hoeveelheden van hun product in onze producten verwerkt worden – misschien een voorbarige conclusie is, maar desalniettemin wil men, uit voorzorg voor de voedselveiligheid, toch dat de producten voorlopig volledig geblokkeerd en uit de rekken gehaald worden.

Vanuit dat perspectief moeten wij u te informeren dat u de verkoop en productie even dient te blokkeren indien van volgende producten gebruik gemaakt wordt :

Cremo neutro (batchnummers beginnend met 21xxxxxx)

Cremoflash (batchnummers beginnend met 21xxxxxx)

BTN+ (batchnummers beginnend met 21xxxxxx)

BTV+ (batchnummers beginnend met 21xxxxxx)

 

Het is nu aan het FAVV om met hoogdringendheid te onderzoeken of we deze producten daadwerkelijk dienen terug te roepen of dat we ze later alsnog ( na de goedkeuring van het FAVV ) zouden kunnen verwerken.

 

Wij zijn ook onmiddellijk gestart ( in samenspraak met onze productontwikkeling én met onze leveranciers ) om zoeken naar een alternatief, zodanig dat we tegen eind volgende week in een oplossing zouden kunnen voorzien.

Wij wijzen u eveneens op uw meldingsplicht ten aanzien van het FAVV en de verplichting alle producten die deze producten bevatten tijdelijk te blokkeren.

Als afwachtende geruststelling, voor alle duidelijkheid, het FAVV beoordeelt dit momenteel, geldt dat in de recepten door ons aanbevolen of uitgewerkt de hoeveelheid van de bewuste mogelijke schadeverwekkende component 0.2% bedraagt of minder. Dit is alle voorgestelde recepten met Cremoneutro het geval. Cargill heeft aan het FAVV voorgelegd dat een dosering van minder dan 0.5% niet schadeverwekkend is, we wachten deze beoordeling af.

We kunnen eveneens beoordelen dat op basis van de objectieve data die ons aangereikt zijn er geen of veel beperktere impact is bij een warm productieprocédé, een pasteurisatieproces of kookproces, gezien de bewuste stof snel verdampt na zo een processing.

Wat betreft het gebruik van Cremoflash. In een recente periode stijgde de vraag naar dit soort hooggeconcentreerd product vanuit bepaalde opleidingen waarna we dit aanboden. In huidige context en in een kader dat we reeds langer sensibiliseren in ambachtelijke middens dit soort componenten te mijden om mogelijke overdosering te voorkomen nemen we dit product uit de handel. 

RECALL: In dit stadium is er geen sprake van een algemene RECALL. Dit volgt pas bij een negatieve beoordeling door het FAVV. Mocht dit gebeuren zullen we u persoonlijk contacteren op basis van onze verkoopslijsten om de RECALL te organiseren

VOOR VERDERE VRAGEN OF OPMERKINGEN IN DEZE CRISISSITUATIE KAN U STEEDS PERSOONLIJK IN CONTACT GAAN OP HET NUMMER 053/83.83.96